Obec Veľký Kýr : V Lipovej zakladajú sad starých odrôd ovocných stromov

17.03.2016

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Lipová a obec Lipová oznamujú širokej verejnosti, že majú zámer založiť na území obce ovocný sad pre zachovanie starých osvedčených odrôd ovocných stromov, ktoré sa ešte pestujú v našom regióne a obyvatelia majú s nimi dobré skúsenosti.

Termín: 23.3.2016 (streda)

Čas: 14:00 hod.

Miesto konania: Základná škola v Lipovej

Obraciame sa na obyvateľov a organizácie regiónu so žiadosťou o pomoc pri vyhľadávaní starých a vzácnych odrôd stromov. Získané informácie v tomto smere žiadame zaslať na uvedené adresy, príp. telefonické kontakty:

milan.lipova@gmail.com, 0903 793 193 (MVDr. Milan Kajan)

obecnyurad.lipova@gmail.com, tel. 035/6507010

Odber vzoriek - vrúbľov (1. ročné výhonky v počte 3-5 ks v dĺžke 30-50 cm z jedného stromu) s označením majiteľa, druhu ovocného stromu, prípadne odrody bude dňa 23.3.2016 v ZŠ Lipová. Alebo môže majiteľ nahlásiť svoje vzorky na jednu z uvedených adries do 21.3.2016 a po dohode je možné zabezpečiť zvoz takýchto vzoriek 22.3.2016. Prípadné podrobnejšie informácie poskytne MVDr. Milan Kajan na hore uvedenej adrese.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.