Obec Veľký Kýr : Mikroregión CEDRON-NITRAVA

06.11.2015

Mikroregión CEDRON-NITRAVA pokrýva katastre 18 obcí a jedného mesta. Leží medzi starobylou Nitrou a Novými Zámkami. Je to občianske združenie, ktoré je pokračovateľom Mikroregiónu okolo Cedronu, ktoré vzniklo v roku 2001 a tvorilo ho 6 obcí v okrese Nitra.

Mikroregión CEDRON-NITRAVA

 

Mikroregión CEDRON-NITRAVA pokrýva katastre 18 obcí a jedného mesta. Leží medzi starobylou Nitrou a Novými Zámkami. Je to občianske združenie, ktoré je pokračovateľom Mikroregiónu okolo Cedronu, ktoré vzniklo v roku 2001 a tvorilo ho 6 obcí v okrese Nitra. V roku 2007 za účelom budovania verejno-súkromného partnerstva a integrovaného rozvoja bolo združenie premenované na Mikroregión CEDRON a rozšírené na územie katastrov 7 obcí - Cabaj-Čápor, Mojmírovce, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová a Veľká Dolina.

Verejno-súkromné partnerstvo je forma spolupráce obcí, podnikateľských subjektov, neziskových organizácií, ale aj jednotlivcov pôsobiacich a žijúcich v danom území s cieľom dosiahnutia všeobecného rozvoja. V súlade s dlhodobým trendom podporovať rozvoj väčších územných celkov na vidieku v rámci celej Európskej únie sme v jarných mesiacoch roku 2015 rozšírili pôvodné územie. K pôvodným siedmim obciam boli pripojené obce Bánov, Černík, Jatov, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Michal nad Žitavou, Mojzesovo, Palárikovo, Šurany, Úľany nad Žitavou a Veľký Kýr a vytvorili Mikroreregión CEDRON-NITRAVA. Spoločným cieľom partnerstva je budovať prosperujúci a silný región. Pri napĺňaní nášho cieľa chceme plne využiť existujúci ľudský potenciál, prírodné aj materiálne zdroje, kultúrno - historické dedičstvo a tým vybudovať dobré miesto pre život obyvateľov a kvalitné služby pre návštevníkov celého územia.

Prečo CEDRON-NITRAVA?

Cedron je historický názov Cabajského potoka, ktorý preteká od obce Cabaj - Čápor cez všetky obce pôvodného združenia. Pri obci Jatov sa vlieva do Dlhého kanála, ktorý preteká obcou Palárikovo. Nitrava je spojenie názvov riek Nitra a Žitava. Tieto pretekajú územím nových obcí a mesta, ktoré do združenia pribudli.

Čo nás spája?

Územie je typickou vidieckou, poľnohospodárskou krajinou s výbornou klímou a kvalitnou pôdou. Typické pre nás sú nížiny a mierne pahorky. Územie má bohatú históriu. Výrazne vývoj celého územia poznačilo pôsobenie významných a silných rodov v minulosti.

Typické pre nás sú:

• Krásne prostredie • Termálne pramene, kúpaliská a wellness • Kaštiele, kúrie, historické parky • Národné kultúrne pamiatky • Chránené územia, objekty a rezervácie • Rybníky, riečne ramená, artézske studne • Vinohrady - kvalitné víno • Ovocné sady - pálenice, (muštárne,...) • Reštaurácie, penzióny • Tradícia chovu koni - Prvé konské dostihy v strednej Európe • Tradícia poľovníctva, včelárstva, rybárstva • Tradícia remesiel, trhov a jarmokov...

 

Základné údaje o regióne:

Názov: Mikroregión CEDRON - NITRAVA

Sídlo: Poľný Kesov 252, 951 15 Mojmírovce

Počet obyvateľov: 43 972.

Najmenšia obec: Štefanovičová.

Najväčšia obec: Palárikovo a mesto Šurany.

Rozloha: 361,767 km2

Web: www.cedronnitrava.sk

E-mail: kancelaria@mikroregioncedron.sk

Mobilný telefón: +421 907 109 172

 

Ďalšie články zo stránok velkykyr.sk: http://velkykyr.sk/o-obci/regionalne-zdruzenie-podzoborskych-obci/


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.