Obec Veľký Kýr : Mikroregión CEDRON - NITRAVA informuje

09.10.2016

V mesiaci september boli podpísané predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milanom Belicom, PhD. a predsedom Mikroregiónu CEDRON - NITRAVA Ing. Marekom Oremusom Zmluvy o poskytnutí dotácií na podporu implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou pre Miestnu akčnú skupinu Mikroregión CEDRON - NITRAVA. Zmluvy nadobudli účinnosť dňa 28.09.2016.

Zmluvy nadobudli účinnosť dňa 28.09.2016. Týmito zmluvami sa Nitriansky samosprávny kraj zaväzuje poskytnúť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky:

- vo výške 30 800,00 EUR na realizáciu aktivít s cieľom zlepšiť informovanosť, podmienky pre spoločenské aktivity, zapájanie občanov do vecí verejných a zachovanie a rozvoj tradícií v obciach Mikroregiónu CEDRON - NITRAVA.

- vo výške 6 500,00 EUR na realizáciu projektov národnej a nadnárodnej spolupráce medzi MAS Mikroregión CEDRON - NITRAVA, MAS Zlatá cesta (SR) a MAS Dolní Morava (ČR).


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.