Obec Veľký Kýr : Informačné tabule a orientačné mapy

01.12.2016

Účelom tejto zmluvy je podpora implementácie Stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou Miestnej akčnej skupiny Mikroregión CEDRON-NITRAVA (ďalej aj MAS Mikroregión CEDRON - NITRAVA), a to spolufinancovaním projektu Konečného užívateľa z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja v zmysle VZN NSK č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu NSK na podporu implementácie Stratégií CLLD MAS na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.


©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.