08.04.2019

Miestna akčná skupina vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci Grantového programu SAMI – SEBE. Cieľom grantového programu je prispieť k zatraktívneniu územia a skvalitneniu občianskych aktivít prostredníctvom podpory občianskych iniciatív a činností.

Výzva na predkladanie žiadosti o grant v rámci implementácie stratégie CLLD Miestnej akčnej skupiny CEDRON-NITRAVA.

 
Systém grantového programu

 
Formulár žiadosti o grant na vyplnenie.

 
Čestné vyhlásenie žiadateľa

 
Podporné stanovisko obce

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.