Obec Veľký Kýr : Cedron-Nitrava

Cedron-Nitrava

Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky kvality Regionálny produkt NITRAVA

MAS CEDRON-NITRAVA si Vás dovoľuje upozorniť, že dňa 1.8.2019 bola vyhlásená Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky kvality  "Regionálny produkt NITRAVA" pre produkty a služby. Viac informácií a podmienky nájdete na našej novej webovej adrese venovanej regionálnemu produktu NITRAVA www.produktnitrava.sk/vyzvy/

Cedron-Nitrava / 20.08.2019 / Pokračovanie

PREDAJ Z DVORA - Celoživotné vzdelávanie

Kurz na tému "Predaj z dvora" je určený malým podnikateľom v poľnohospodárstve ako aj nepodnikateľom, ktorí majú záujem predávať svoje dopestované produkty "z dvora". Kurz v trvaní 2 dni, povedie skúsená lektorka v tejto oblasti. Organizačne zabezpečuje kurz Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka SPU v Nitre. 

Cedron-Nitrava / 08.08.2019 / Pokračovanie

Informovanie verejnosti o podpise zmluvy s NSK

Touto zmluvou sa Nitriansky samosprávny kraj zaväzuje  poskytnúť zo svojho rozpočtu finančné prostriedky na rok 2019 vo výške  36 483,11  EUR  s cieľom podporiť realizáciu aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a združení a spolkov na vidieku.

Cedron-Nitrava / 18.07.2019 / Pokračovanie

Prihláška na Nitrianske hody

Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa ako predajca alebo remeselník na podujatie organizované mestom Nitra - Nitrianske hody, ktoré sa uskutočnia v dňoch 17. - 18. 8. 2019 na Svätoplukovom námestí a na pešej zóne v Nitre a majú prinavrátiť tradičné podujatie mestských hodov do centra mesta.

Cedron-Nitrava / 15.07.2019 / Pokračovanie

IV. regionálny jarmok MAS CEDRON - NITRAVA

MAS CEDRON - NITRAVA a obec Komjatice pozývajú na IV. regionálny jarmok dňa 29.6.2019 od 12:30 hod. V ponuke je zaujímavý kultúrny program, gurmánske špeciality, výstava fotografií , obrazov a množstvo ďalších sprievodných podujatí. Vstup je voľný.

Cedron-Nitrava / 24.06.2019 / Pokračovanie

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS CEDRON - NITRAVA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Cedron-Nitrava / 10.06.2019 / Pokračovanie

Deň otvorených dverí Miestnej akčnej skupiny CEDRON - NITRAVA

Miestna akčná CEDRON – NITRAVA pripravila pre širokú verejnosť DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ. Cieľom stretnutia je predstaviť širokej verejnosti poslanie a činnosť kancelárie MAS v prospech vidieckeho územia medzi mestami Nitra a Nové Zámky. Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 04.05.2019 (v sobotu) V čase od 15:00 – 18:00.

Cedron-Nitrava / 16.04.2019 / Pokračovanie

Regionálny kalendár podujatí 2019

Srdečne Vás pozývame na kultúrno, spoločensko, športové podujtia, ktoré sa budú konať počas celého roka v území Miestnej akčnej skupiny CEDRON-NITRAVA. Všetci ste vítaní, tešíme sa na Vás. 

Cedron-Nitrava / 08.04.2019 / Pokračovanie

Súťaž Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019

Šikovní fotografi z územia MAS CEDRON – NITRAVA, máte znovu príležitosť predstaviť vo fotografii všetko, čo je v našej MAS zaujímavé, krásne, atraktívne a jedinečné.

Cedron-Nitrava / 08.04.2019 / Pokračovanie

Grantový program SAMI - SEBE

Miestna akčná skupina vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o grant v rámci Grantového programu SAMI – SEBE. Cieľom grantového programu je prispieť k zatraktívneniu územia a skvalitneniu občianskych aktivít prostredníctvom podpory občianskych iniciatív a činností.

Cedron-Nitrava / 08.04.2019 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 5 6 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.