Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Preberanie DP v Šuranoch

V súvislosti s presunom Kontaktného miesta DÚ Nitra v Šuranoch na Pobočku  DÚ Nitra do Nových Zámkov Vám oznamujeme, že pre občanov dotknutých obcí zabezpečia zamestnanci Pobočky DÚ Nitra v Nových Zámkoch preberanie daňových priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2019.

Oznamy OcÚ / 20.02.2020 / Pokračovanie

Divadelné predstavenie Milenec

POZVÁNKA na divadelné predstavenie: MILENEC dňa 20.3.2020 o 18.00 hod. v kultúrnom dome Veľký Kýr. Brilantná komédia svetoznámeho amerického autora Neila Simona. Účinkujú: Karin Haydu, Mirka Gális Partlová/Natália Puklušová, Dominika Žiaranová, Martin Mňahončák. Mládeži do 15 rokov nevhodné! Vstupenky si môžete zakúpiť na obecnom úrade Veľký Kýr v predpredaji 10 EUR na mieste 12 EUR.

Oznamy OcÚ / 18.02.2020 / Pokračovanie

Týždenný program svätých omší

V spolupráci s Farským úradom Veľký Kýr Vám ponúkame aktuálnejšie informácie o termínoch svätých omší a ich týždenný program od 17.2.2020 - 23.2.2020.

Farský úrad / 18.02.2020 / Pokračovanie

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.1.2020.

Oznamy OcÚ / 03.02.2020 / Pokračovanie

Oznámenie o prácach

V obciach Komjatice, Veľký Kýr, Maňa momentálne prebieha výmena existujúceho optického kábla Slovák Telekomu do existujúcej trasy formou zafukovania a preto bude potrebné vykonať drobné výkopy, ktoré sa budeme snažiť vykonávať v zelených plochách a čo v najmenšom rozsahu.

Oznamy OcÚ / 30.01.2020 / Pokračovanie

Ochutnávka zabíjačkových špecialít

Obec Veľký Kýr srdečne pozýva občanov obce na ochutnávku zabíjačkových špecialít, ktorá sa uskutoční dňa 8.2.2020 o 16:00 hod, vo veľkom kultúrnom dome. Hudba Ivan Daniš.

Oznamy OcÚ / 30.01.2020 / Pokračovanie

Pozvánka na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozývame obyvateľov obce na 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30.1.2020 (štvrtok) o 19:00 hod. v zasadacej miestnosti OcÚ.

Oznamy OcÚ / 27.01.2020 / Pokračovanie

Upozornenie pre daňovníkov

Upozorňujeme daňovníkov, u ktorých v roku 2019 nastali zmeny týkajúce sa vlastníctva nehnuteľností, to znamená, že predali, kúpili, darovali pozemok, dom, alebo nastali zmeny skutočností na základe ktorých sa vyrubuje poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, aby v zmysle zákona oznámili tieto zmeny do konca januára na OcÚ.

Oznamy OcÚ / 13.01.2020 / Pokračovanie

Výzva pre podnikateľov

Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA oznamuje, že vyhlásila výzvu pre podnikateľov na predkladanie žiadostí o poskytovanie príspevku. Bližšie informácie nájdete v prílohe alebo na adrese www.cedronnitrava.sk.

Cedron-Nitrava / 13.01.2020 / Pokračovanie

Krásne Vianoce - Boldog Karácsonyt

Krásne Vianoce - Boldog Karácsonyt,

praje - kíván,

Ing. Judita Valašková, starostka obce Veľký Kýr

Oznamy OcÚ / 19.12.2019 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 56 57 58 59 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.