Obec Veľký Kýr : Infocentrum

Infocentrum

Rozhodnutie zriaďovateľa

Na základe rozhodnutia Obce Veľký Kýr – ako zriaďovateľa a riaditeľstva ZŠ s MŠ -Alapiskola és Óvoda, Školská č. 7, Veľký Kýr oznamujeme, že prevádzka v MŠ od 1. 6. 2020 bude naďalej prerušená.

Oznamy OcÚ / 27.05.2020 / Pokračovanie

Týždenný program svätých omší

V spolupráci s Farským úradom Veľký Kýr Vám ponúkame aktuálnejšie informácie o termínoch svätých omší a ich týždenný program od 25.5.2020 - 31.5.2020.

Farský úrad / 26.05.2020 / Pokračovanie

SÚŤAŽ - Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020

Národná sieť rozvoja vidieka vyhlásila tradičnú súťaž (10. ročník) pod názvom Najkrajšia fotografia z územia MAS 2020. Prihláste sa do súťaže a prezentujte krásu a život MAS CEDRON – NITRAVA.

Cedron-Nitrava / 21.05.2020 / Pokračovanie

Zápis detí do MŠ

Základná škola s materskou školou Veľký Kýr oznamuje rodičom, že ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční bez prítomnosti detí a rodičov prostredníctvom elektronickej žiadosti zverejnenej na stránke školy (sprístupnená 20.5.2020).

Oznamy OcÚ / 12.05.2020 / Pokračovanie

Náš Kýrnik č. 1/2020

Výšlo nové číslo časopisu občanov obce Veľký Kýr Náš Kýrnik č. 1/2020.

Časopis / 11.05.2020 / Pokračovanie

Výzvy na predkladanie žiadostí

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS CEDRON - NITRAVA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020.

Cedron-Nitrava / 11.05.2020 / Pokračovanie

Oznam Farského úradu

Farský úrad vo Veľkom Kýre oznamuje, že od dnešného dňa sa budú v kostole sláviť sv. omše s účasťou veriacich. Účasť na svätých omšiach je dobrovoľná. 

Farský úrad / 06.05.2020 / Pokračovanie

3.5.2020 - Štvrtá Veľkonočná nedeľa

 3.5.2020 - Štvrtá Veľkonočná nedeľa

Farský úrad / 03.05.2020 / Pokračovanie

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 30.4.2020.

Oznamy OcÚ / 01.05.2020 / Pokračovanie

26.4.2020 - Tretia Veľkonočná nedeľa

26.4.2020 - Tretia Veľkonočná nedeľa

Farský úrad / 26.04.2020 / Pokračovanie

| 1 2 3 4 ... 60 61 62 63 |

©  Obec Velky Kyr | created by Era Web solutions s.r.o. & Mgr. Daniel Szaraz Webstern s.r.o.